The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2
เรื่องย่อ :
 เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า จากตำนานความเชื่อเรื่องการสร้างโลกของจีน  ผานกู่  ยักษ์ตนหนึ่งใช้อิทธิฤทธิ์เหยียดกายค้ำระหว่างฟ้ากับดินและขว้างขวานเบิกฟ้าโดยปลุกเสกให้เป๊น ภูเขาปู้โจว เพื่อแยกค้ำจุน ฟ้า กับ ดิน ไม่ให้กลับมารวมกันอีก  ขณะเดียวกัน เทพอัคคี กับ เทพวารี ได้ต่อสู้ประลองยุทธ์จนชน ภูเขาปู้โจว ถล่มลงมาส่งผลให้ฟากฟ้าแตกเป๊นรูโพรง เจ้าแม่หนี่วา ต้องการช่วยเหลือโลกมนุษย์ให้พ้นภัยพิบัติ จึงเนรมิตศิลาห้าสีเพื่ออุดรอยรั่วบนฟากฟ้า แต่ด้วยเหตุบังเอิญได้มีเศษศิลาห้าสีพลัดตกหล่นลงมาบนโลกมนุษย์
Social Share :
DAILYMOTION  
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน75
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน74
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน73
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน72
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน71
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน70
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน69
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน68
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน67
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน66
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน65
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน64
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน63
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน62
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน61
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน60
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน59
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน58
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน57
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน56
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน55
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน54
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน53
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน52
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน51
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน50
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน49
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน48
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน47
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน46
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน45
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน44
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน43
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน42
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน41
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน40
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน39
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน38
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน37
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน36
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน35
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน34
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน33
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน32
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน31
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน30
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน29
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน28
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน27
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน26
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน25
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน24
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน23
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน22
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน21
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน20
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน19
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน18
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน17
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน16
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน15
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน14
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน13
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน12
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน11
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน10
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน9
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน8
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน7
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน6
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน5
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน4
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน3
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน2
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน1
GOOGLE  
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน75
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน74
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน73
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน72
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน71
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน70
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน69
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน68
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน67
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน66
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน65
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน64
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน63
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน62
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน61
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน60
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน59
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน58
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน57
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน56
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน55
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน54
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน53
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน52
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน51
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน50
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน49
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน48
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน47
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน46
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน45
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน44
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน43
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน42
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน41
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน40
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน39
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน38
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน37
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน36
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน35
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน34
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน33
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน32
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน31
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน30
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน29
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน28
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน27
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน26
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน25
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน24
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน23
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน22
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน21
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน20
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน19
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน18
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน17
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน16
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน15
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน14
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน13
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน12
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน11
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน10
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน9
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน8
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน7
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน6
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน5
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน4
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน3
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน2
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน1
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน80
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน79
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน78
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน77
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน76
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน75
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน74
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน73
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน72
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน71
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน70
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน69
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน68
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน67
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน66
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน65
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน64
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน63
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน62
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน61
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน60
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน59
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน58
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน57
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน56
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน55
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน54
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน53
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน52
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน51
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน50
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน49
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน48
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน47
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน46
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน45
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน44
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน43
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน42
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน41
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน40
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน39
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน38
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน37
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน36
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน35
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน34
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน33
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน32
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน31
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน30
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน29
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน28
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน27
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน26
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน25
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน24
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน23
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน22
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน21
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน20
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน19
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน18
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน17
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน16
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน15
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน14
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน13
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน12
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน11
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน10
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน9
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน8
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน7
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน6
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน5
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน4
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน3
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน2
The Investiture of the Gods เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค1+ภาค2 ตอน1
รายการอัพเดทล่าสุด

   
Copyright © 2015 by Mediabox365.info
MediaBox365